درباره

x11 دکتر غلامرضا خواجی متولد سال ۱۳۳۸- مشهد جانباز ۳۵% در عملیات فتح المبین دکترای حقوق و روابط بین الملل از دانشگاه مک کواری استرالیا وکیل پایه یک دادگستری رئیس کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های شورای اسلامی سوم شهر مشهد عضو کمیسیون برنامه بودجه و امور اداری شورای اسلامی سوم شهر مشهد رییس سابق و رییس هیئت امنای موسسه غیر انتفاعی خردگرایان مطهر رییس موسسه مردم نهاد حقوق بشر اسراء  

آخرین دیدگاه ها