پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘آزادي فردي و حدود آن در حكومت اسلاميآزادي فردي و حدود آن در حكومت اسلامي’

آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی

انتشار داده شده توسط مدیر سایت در . در بخش حقوق بشر

اشاره : از روز سه شنبه ۳۱ شهریور ماه تا پنجشنبه دوم مهرماه سال جاری سمیناری در رابطه با مسائل و موضوعات مربوط به حقوق بشر در انستیتوی شرق شناسی وابسته به وزارت امور خارجه آلمان در هامبورگ برگزار شد . در این سمینار، عده ای از اساتید و صاحب نظران ایرانی و آلمانی شرکت داشتند و دیگاههای خود را در زمینه های مختلف مرتبط به موضوع بحث از نقطه نظر اسلام وغرب بیان نمودند از هر دو طرف مقالاتی به جلسه سمینار ، ارائه و قرائت می شد و سپس پیرامون آن بحث و گفتگو صورت می گرفت ،

آخرین دیدگاه ها